Individuen

In Cognition trajecten

          Laagdrempelige inzichtgevende online trajecten over psychologische processen, die helpen jezelf als persoon beter te begrijpen en zo bijdragen aan je eigen mentaal welzijn en je psychisch weerbaarder maken. 


Individuele begeleiding/ psychotherapie

Momenteel worden er geen nieuwe langdurige individuele begeleidingen opgestart. 

Mogelijkheid tot afgebakend, individueel inzichtgevend traject.  

Tarief: 75euro/consult

In cognition webinar 
- Experience -

Eén online educatiesessie, waarbij je al kijkend bijleert over jezelf. 
Je krijgt inkijk in de psychologische mechanismes van een bepaald topic (zie agenda). Dit webinar omvat één sessie, zonder verder engagement en is vnl. informerend en inzichtgevend.   

One to many format: meerdere mensen nemen tegelijk samen met jou deel.
Er is ruimte voor vragen. 

In Cognition traject
- High care -

Een intensief begeleid online groepstraject dat bestaat uit meerdere opeenvolgende sessies, waarbij je een brede waaier aan algemene psychologische inzichten leert toepassen op jezelf.

Het biedt je een unieke kans om verdiepend stil te staan bij jezelf aan de hand van kennis, reflectie, ervaringsgerichte oefeningen,... Je krijgt handvaten en ondersteuning om de inhoud toe te passen in je dagelijkse leven, waarbij je volledig zelf bepaalt in welke mate je hiermee al dan niet tot een duurzame gedragsverandering wenst te komen. 

Voor de "high care" cognition trajecten, vragen we je expliciet om je camera aan te zetten, dit om het maximale uit je traject te kunnen halen en de optimale ondersteuning te kunnen aanbieden. 


Agenda

                                                      - EHPO cursus 2024 - 

Ik wil me inschrijven voor de online EHPO cursus