Welkom

In Cognition

biedt 

inzichtgevende trajecten ter bevordering van mentaal welzijn en psychische weerbaarheid. 

Dit vanuit een expertise binnen de klinische psychologie en cognitieve gedragstherapie.

Er wordt ingezet op de ruime zin van het woord "cognition", waarbij de focus ligt op het bijbrengen van psychologische kennis en inzicht.  

De “In Cognition trajecten” richten zich naar individuen maar er is tevens een aanbod voor bedrijven/organisaties of zorgprofessionals. 

Via wetenschappelijke inzichten, zelfreflectie, ervaringsgerichte oefeningen, handvaten,… leer je een beter zicht krijgen op jezelf of je omgeving. Zo dragen we bij aan je mentaal welzijn en je psychische weerbaarheid. 

Want zelfinzicht of inzicht in achterliggende processen, psychologische mechanismes, patronen,... kunnen je antwoorden geven en helpen verklaren maar kan ook een houvast of rust bieden wanneer je weinig controle ervaart.  Het biedt je tevens richting om je doen en laten op af te stemmen.

Voor velen is inzicht dan ook de eerste stap richting verandering.
Want inzicht biedt ook uitzicht. 

Missie

In Cognition wil, vanuit zijn expertise binnen de psychologie en cognitieve gedragstherapie, 
jou als individu,  je team of je bedrijf het duurzaamste kado in je leven geven, 

nl. to take a look insight.

Ik begeleid je graag in het verruimen van je blik naar binnen en verrijk je met psychologische inzichten om samen te werken aan jouw mentaal welzijn en psychische weerbaarheid

Het biedt inzichten...

die niets of niemand van je afneemt 
die nu of later van pas komen
die uitzicht bieden